6.08.2016 - Uskutočnila sa prezentácia SK Hodkovce v rámci podujatí Košice – Európske mesto športu 2016

Dňa 5.8.2016 sa uskutočnila na Hlavnej ulici v Košiciach v rámci podujatí  Košice – Európske mesto športu 2016  moderovaná prezentačná akcia nášho streleckého klubu SK HODKOVCE. Od 16.00 do 20.00 hod. sa na pripravenom stage-i súťažilo podľa pravidiel Action Air IPSC.


Za 4 hodiny súťažilo viac ako 140 strelcov, pričom najmladšia účastníčka mala 3 roky a najstaršia mala 72 rokov. Deti a  dospelí sa pod dozorom rozhodcov učili bezpečnej manipulácii so zbraňou a dozvedeli  sa množstvo zaujímavých informácií o Slovenskej  asociácii  dynamickej  streľby, ktorej členom je strelecký klub SK Hodkovce.  Zároveň strelecký klub SK Hodkovce prezentoval svoje športové aktivity na strelnici v Hodkovciach širokej verejnosti ako aj možnosti,  ktoré strelnica v Hodkovciach ponúka. Týmto sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí podporili túto našu aktivitu priamo v centre Košíc. Poďakovanie patrí aj všetkým členom klubu, ktorí sa aktívne vo svojom voľnom čase prípadne v rámci svojej dovolenky podieľali na príprave a samotnej organizácii tohto projektu v spolupráci     s mestom Košice.

 

Ing. Bystrík Zachar

Predseda streleckého klubu

SK Hodkovce