24.12.2022 - PF 2023


Príjemné prežitie sviatkov Vianoc a všetko len to najlepšie do nového roku 2023 prajeme našim členom a podporovateľom.

Ing. Bytsrík Zachar
Predseda SK Hodkovce