24.12.2021 - PF 2022


Príjemné prežitie sviatkov Vianoc a všetko len to najlepšie do nového roku 2022 prajeme našim členom a podporovateľom.

Ing. Bytsrík Zachar
Predseda SK Hodkovce