21.06.2021 - Memoriál Miroslava Filčáka – spomienkové stretnutie pri meranom tréningu

Vážení streleckí priatelia a sympatizanti streleckého klubu SK Hodkovce. Dňa 27. júna 2021 /nedeľa/ sa na strelnici Rebelszone /pri obci Hodkovce, okres Košice-okolie/ uskutoční Memoriál Miroslava Filčáka- spomienkové stretnutie pri meranom tréningu.


Memoriálu sa môžu zúčastniť všetci držitelia ZP.
Štartovné: 17 € /možnosť v cene štartovného absolvovať všetky disciplíny/
Platba: prevodom na účet streleckého klubu: SK8875000000004015043220 /do poznámky uveďte svoje meno/
Organizátor: Strelecký klub Hodkovce
Riaditeľ preteku: Bystrík Zachar
Manažér preteku : Ladislav Takáč
Hlavný rozhodca: Ladislav Nagy
Lekár: Ladislav Kaliarik
Divízie: vyhodnotí sa konkrétna divízia pri účasti 5 a viac súťažiacich
Max. počet strelcov: 40
Prezentácia: 08 – 08:45 hod.
Začiatok: 9:00 hod. Vyhodnotenie: 13:00 hod.
Ceny: Strelci na 1. až 3. mieste dostanú diplomy a vecné ceny
Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Zachar
Registrácia formou e-mailu: skhodkovce@gmail.com

Bezpečnosť: Všetci účastníci sú povinní používať ochranu zraku, sluchu a rešpektovať pokyny usporiadateľa.

Všetky súťažné disciplíny sa vykonávajú v stoji bez opory. Každá z disciplín má 10 rán a 5 nástrelných rán. Kontrola terčov počas súťaže je výhradne strelcovi dovolená s optickými pomôckami. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné úpravy alebo zmeny v propozíciách preteku. Účastníci podujatia pri uhradení štartovného na účet majú občerstvenie / káva, nápoje, obed / v cene štartovného.

Memoriál bude pozostávať z nasledujúcich disciplín:

Malokalibrovka bez obmedzení
Zbraň: Malokalibrovka bez obmedzení 22 lr / otvorené mieridlá aj optika/
Terč: Malorážkový na 50 m
Časový limit: 10 výstrelov v a 5 nástrelné /časový limit upresní rozhodca/
Počet výstrelov: 10
Postoj: V stoji bez opory
Vzdialenosť: cca 50 m

Dlhá guľová zbraň napr. vz. 58 a iné semi-auto pôvodom vojenské /Veterán/
Zbraň: dlhá guľová zbraň semi-auto kaliber od 222 rem. napr. vz. 58 a iné semi-auto pôvodom
vojenské
Terč: puškový na 50 m
Časový limit: 10 výstrelov v a 5 nástrelné /časový limit upresní rozhodca/
Počet výstrelov: 10
Postoj: V stoji bez opory
Vzdialenosť: cca 50 m

Ľubovoľná pištoľ a revolver na 25 m

Zbraň: krátke, od kalibru 7,65 mm vyššie (bez viditeľných športových úprav alebo špec.
ergonomických úprav pažby, otvorené mieridlá bez optických pomôcok…)
Terč: medzinárodný 50×20
Časový limit: 10 výstrelov v a 5 nástrelné /časový limit upresní rozhodca/
Počet výstrelov: 10
Postoj: V stoji bez opory
Vzdialenosť: cca 25 m

Dlhá guľová zbraň

Zbraň: dlhá guľová zbraň semi-auto kaliber od 222 rem. / bez obmedzení/
Terč: puškový na 50 m
Časový limit: 10 výstrelov v a 5 nástrelné /časový limit upresní rozhodca/
Počet výstrelov: 10
Postoj: V stoji bez opory
Vzdialenosť: cca 100

Srdečne pozývame všetkých, čo Mira poznali, ale aj začínajúcich strelcov a aj úplných nováčikov. Tešíme sa na Vás v nedeľu ráno o 8.00 na strelnici Rebelszone pri Hodkovciach.

Novinky a dianie v streleckom klube môžete sledovať TU.