26.03.2019 - Legálne použitie zbrane na osobnú obranu – právo, sloboda a bezpečnosť 4.3.2019

Dňa 4.3.2019 sa uskutočnila v priestoroch Hotela Double Tree by Hilton prednáška na tému "Legálne použitie zbrane na osobnú obranu, právo, sloboda a bezpečnosť ", ktorú organizoval Ing. Bystrík Zachar, predseda streleckého klubu SK Hodkovce.


Chceli by sme sa poďakovať za Váš záujem a bohatú účasť. Odborní garanti JUDr. Marek Čech (predseda okresného súdu v Prešove) a MUDr. Martin Kováč (znalec v odbore súdneho lekárstva) vo svojich blokoch účastníkom vysvetľovali výklad zákonov, praktické príklady a ukážky zo súdno-znaleckej praxe.
Aj tento rok sa prednáška stretla s veľkým záujmom. Tradične sa konala v kongresových priestoroch Hotela Double Tree by Hilton. Poďakovanie za organizáciu skvelej akcie patrí predsedovi SK Hodkovce Ing. Bystríkovi Zacharovi, prednášajúcim JUDr. Marekovi Čechovi a MUDr. Martinovi Kováčovi, Catering – Double Tree by Hilton, Rebelszone.com za ceny pre výhercu zlosovania a reklamnému a mediálnemu partnerovi agentúre 2cs. www.2cs.sk