26.12.2016 - Legálne použitie zbrane na osobnú obranu 16/02/2017 Košice

Vážení držitelia zbrojného preukazu a záujemcovia o jeho získanie, veľmi rád by som Vás pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a oprávnenom použití zbrane na osobnú ochranu.


V rámci tejto prednášky rozoberieme problematiku strelných poranení z pohľadu súdno-lekárskej praxe. Na prednáške bude podrobne vysvetlené, aké sú možnosti legálne sa brániť so zbraňou v zmysle Trestného zákona, ako sa správať po prípadnom použití zbrane, ako vystupovať pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pod.
Zodpovedať na Vaše otázky budú počas diskusie naši odborní prednášajúci – JUDr. Marek Čech, predseda okresného súdu Prešov a MUDr. Martin Kováč, znalec z odboru súdneho lekárstva.
Občerstvenie počas prednášky bude formou bufetových stolov realizované Double Tree by Hilton catering.
Všetci ste srdečne vítaní.

Aktuálne informácie o prednáške sledujte na našej facebookovej stránke:

https://www.facebook.com/prednaskanutnaobrana/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Ing. Bystrík Zachar
Predseda SK Hodkovce