31.12.2017 - Dôležité zmeny pre rok 2018

Vážení strelci, členovia SK Hodkovce. Chceli by sme Vás informovať aj touto cestou o dôležitých zmenách pre rok 2018 vo fungovaní nášho streleckého klubu, ktoré boli schválené na Členskom zhromaždení.


Členské na rok 2018 bude 100 €, ktoré treba uhradiť najneskôr do 31.1.2018 na účet streleckého klubu.
Číslo účtu: IBAN: SK8875000000004015043220

Poplatok za neúčasť na brigáde v roku 2018 bude nezmenený 10 €.

Zápisné do klubu v roku 2018 bude nezmenené 25 €.

Strelnica bude zatvorená v čase od 22.12.2017 do 8.1.2018

Ing. Bystrík Zachar
predseda SK Hodkovce