18.01.2020 - Členské a poplatky 2020

Vážení členovia streleckého klubu SK Hodkovce. Chcel by som Vás informovať aj touto cestou o výške členského príspevku na rok 2020, ktorý ostal na úrovni 100 Euro a o nutnosti uhradiť členské na rok 2020 najneskôr do 15.2. 2020 na účet streleckého klubu.


Číslo účtu: IBAN: SK8875000000004015043220

Poplatok za neúčasť na brigáde v roku 2019 ostal nezmenený vo výške 10 €. Chcel by som požiadať všetkých strelcov, ktorí sa nezúčastnili na brigáde v roku 2019 o jeho úhradu na účet klubu. Zároveň by som chcel pripomenúť všetkým strelcom povinnosť absolvovať aspoň jednu brigádu v kalendárnom roku, ktorou pomáhate rozvoju streleckého športu a klubu v prospech nás všetkých. Suma 10 Euro je len symbolická a preto Vás žiadam, uhrádzajte neúčasť na brigáde len za kalendárny rok 2019, a teda nie dopredu aj za rok 2020, tým len neznevažujte prácu členov klubu, ktorí prídu na brigády vo svojom voľnom čase alebo počas svojej dovolenky a často na úkor vlastnej rodiny.
Zápisné do klubu v roku 2020 bude nezmenené 25 € pre nových členov.

Ing. Bystrík Zachar
predseda SK Hodkovce

Aktuálne z technických príčin nefunguje klubový email, čo je v štádiu urgentného riešenia. Preto prosím informácie o dianí v klube sledujte na našej webstránke ako aj na facebooku.

Novinky a dianie v streleckom klube môžete sledovať TU a TU