29.10.2017 - 4. kolo tréningovej miniligy SK Hodkovce Level I

Dňa 28.10.2017 sa uskutočnilo v priestoroch strelnice streleckého klubu SK Hodkovce 4. kolo tréningovej miniligy SK Hodkovce Level I – súťaž pre klubových členov a pozvaných hostí v dynamickej streľbe z krátkej guľovej zbrane podľa pravidiel IPSC.


Súťažilo sa v kategóriách Open a Standard. Pripravili sme si 6 streleckých situácií. Tieto zaujímavé, ale aj náročné situácie a chladné jesenné počasie preverili schopnosti všetkých zúčastnených strelcov, ktorí sa posledného klubového kola zúčastnili v hojnom počte. Celkom sa súťaže zúčastnilo 30 strelcov.
Vyhodnocovanie súťaže prebiehalo priebežne v systéme SORS, kde strelci videli svoje výsledky aj verify v reálnom čase v aplikácii na svojich mobilných telefónoch v systéme Android a už aj IOS. Je to trend akým sa budeme v SK Hodkovce uberať aj pri organizovaní ďalších súťaží. Po skončení preteku boli víťazi jednotlivých kategórií ocenení diplomom. Úžasné občerstvenie ako aj kapustnicu na záver streleckej sezóny pre nás všetkých už tradične pripravil náš člen a kamarát NLaci s manželkou. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na Vás budúci rok. Opäť budú pre Vás pripravené zaujímavé a aj netradičné strelecké akcie.