22.01.2020 - Členské – SADS 2020

Vážení členovia streleckého klubu SK Hodkovce, členovia SADS. Chcel by som Vás informovať aj touto cestou o výške členského príspevku do SADS na rok 2020, ktorý ostal na úrovni 40 Euro a o nutnosti uhradiť členské do SADS na rok 2020 najneskôr do 10.2. 2020 na účet streleckého klubu SK Hodkovce.


Číslo účtu: IBAN: SK8875000000004015043220

Ing. Bystrík Zachar
predseda SK Hodkovce